Phân tích ecgonômi vị trí lao động và rối loạn cơ xương ở nữ công nhân ngành giầy

89 August 31, 2017 5

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2002

Số: 8

Trang: 17-21

Phân tích ecgônômi vị trí lao động của công nhân giầy cho thấy có nhiều yếu tố nguy cơ gây rối loạn cơ xương: tần số thao tác cao (sơn cạnh, dán viền), tư thế lao động bất lợi như với, vặn, cúi do bố trí vị trí lao động chưa hợp lý (sơn gầm, sơn cạnh, dán độn, dán viền, quét đế), gắng sức cục bộ của bàn tay và cổ tay do form nặng (sơn cạnh, dán viền, chiết mũi, chiết mang, chiết gót, ép đế, ép cạnh). Công nhân phải làm việc khẩn trương, liên tục, không được nghỉ giữa ca, thời gian lao động tiên tục kéo dài. 85,4% công nhân bị đau mỏi xương. Vị trí: thắt lưng (55%), vai 48,8%, cổ tay 37,1%, bàn tay 24,3% và cổ 20%.
Liên kết