Phân tích và xác định các đặc điểm hoá học đặc trưng của dược liệu phục vụ công tác tiêu chuẩn hoá

76 August 31, 2017 1

Tác giả: Nguyễn Kim Bích 

Cơ quan chủ trì: Viện Dược liệu

Năm: 2006

Số trang: 123tr.

Nghiên cứu 20 loại dược liệu chưa biết rõ thành phần hoá học đặc trưng có trong danh mục thuốc thiết yếu y học cổ truyền để xây dựng phương pháp, kỹ thuật phân tích dấu vết hoá học của chúng. Kết quả đã xây dựng phương pháp phân tích sàng lọc sắc ký lớp mỏng đơn giản và hiệu quả, phù hợp với các đối tượng chưa xác định thành phần hợp chất. Đã phân tích được đặc điểm hoá học đặc trưng của 20 dược liệu sau: Ba kích, Bồ công anh, Cẩu tích, Cỏ nhọ nồi, Dây đau xương, Đảng sâm, Đỗ trọng, Hà thủ ô, Mộc hương, Nga truật, Ô dược, Sài hồ nam, Tô mộc, Tang bạch bì, Thảo quyết minh, Thổ phục linh, Tiền hồ, Trạch tả, Xa tiền tử, Xuyên khung.
Liên kết