PHản ứng dị ứng chậm với dị nguyên bụi nhà và D.Pteronyssinus trên bệnh nhân hen phế quản A- to-pi ở các nhóm tuổi khác nhau

105 April 11, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Thị Vân 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1996

Số: 1

Trang: 14-16

Liên kết