Phát hiện kháng thể kháng Ds-DNA bằng Crithidia Luciliae, hiệu quả của phương pháp hấp thụ Lipoprotein

263 April 11, 2017 0

Năm: 1992

Số: 3

Trang: 40-42

Liên kết