Phát hiện vius Epstein Barr trong các mẫu sinh thiết của bệnh nhân ung thư vùng đầu mặt bằng phản ứng tổng hợp chuỗi

449 April 11, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 1997

Số: 1

Trang: 19-22

Liên kết