Phẫu thuật cắt thận nội soi sau phúc mạc kinh nghiệm 16 trường hợp đầu tại bệnh viện Bạch Mai

174 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2009

Số: 6

Trang: 42-45

Liên kết