Phẫu thuật tạo hình bàng quang mới bằng hồi trang theo phương pháp camey qua 8 trường hợp tại bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng

117 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2010

Số: 2

Trang: 365-368

Liên kết