Phẫu thuật tạo hình điều trị tổn khuyết mũi do vết thương hỏa khí

179 August 31, 2017 0

Tác giả: Đỗ Duy Tính 

Tạp chí: Y học quân sự

Năm: 1991

Số: 4

Trang: 56-58

Liên kết