Phương pháp phát hiện kháng nguyên trong phân sử dụng kháng thể đơn dòng (premier platinum HpSA plus) trong chẩn đoán nhiễm helicobacter pylori ở trẻ em Việt Nam

178 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2007

Số: 6 PB. Số đặc biệt hội nghị Nhi khoa Việt - Pháp lần thứ IV

Trang: 134-140

Liên kết