So sánh đặc điểm vi học và thành phần hóa học của thân rễ thiên niên kiện ở Côn Đảo với thân rễ thiên niên kiện (Homalomena Occulta (Lour.) Schott)

325 August 31, 2017 0

Năm: 2012

Số: 1

Trang: 217-223


Liên kết