So sánh giá trị chẩn đoán tổn thương buồng tử cung ở bệnh nhân vô sinh giữa hai phương pháp chụp tử cung và soi buồng tử cung

214 August 31, 2017 0

Tác giả: Vũ Văn Du 

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2007

Số: 4

Trang: 26-29

Đặt vấn đề: Chụp tử cung vòi tử cung và soi buồng tử cung là 2 phương pháp đã được sử dụng trong chẩn đoán các bệnh lý buồng tử cung ở bệnh nhân vô sinh. Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu, soi buồng trứng chính xác hơn chụp tử cung vì tỷ lệ âm tính giả và dương tính giả thấp hơn. Nhưng hiện cũng có nghiên cứu cho kết quả ngược lại. Mục đích: So sánh giá trị chẩn đoán tổn thương buồng tử cung của 2 phương pháp chụp tử cung vòi tử cung với soi buồng tử cung, trong đó lấy soi buồng tử cung là tiêu chuẩn vàng. Đối tượng và phương pháp: Hồi cứu dữ liệu và soi buồng tử cung để chẩn đoán xác định lại 123 BN vô sinh đã được chẩn đoán bằng chụp tử cung vòi tử cung, điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ tháng 1/2005-12/2006. Các thăm dò vô sinh bao gồm: thăm dò người chồng (tinh dịch đồ, HIV, HBsAg, TPHA,..), thăm dò người vợ (HIV, HBsAg, TPHA, Chlamydia, Mantouse test, định lượng nội tiết,..). Kết quả: 105 ca (86,3%) được chẩn đoán là bất thường buồng tử cung qua chụp tử cung nhưng khi soi buồng tử cung lại khẳng định chỉ có 78 ca (62,4%). Ngược lại, 18 ca được chẩn đoán buồng tử cung bình thường qua chụp tử cung nhưng khi soi buồng trứng phát hiện 2 ca bất thường. Độ nhạy của chụp tử cung là 97% và độ đặc hiệu là 34%. Kết luận: Chụp tử cung là phương pháp thăm dò có hiệu quả để sàng lọc và là bước đầu tiên trong việc đánh giá buồng tử cung ở các BN vô sinh. Cả 2 phương pháp này nên bổ sung cho nhau.
Liên kết