So sánh sự hồi phục cấu trúc vi thể giác mạc thỏ bị viêm loét do tụ cầu được điều trị dài ngày bằng chiếu laser Helium-Neon đơn thuần và chiếu laser phối hợp với kháng sinh

74 December 07, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Khang Sơn 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2012

Số: 1

Tập: 802

Trang: 8-11

Liên kết