Sử dụng M.vaccae tăng khả năng sản xuất kháng huyết thanh kháng haemophilus influenzae TYP b(Hib) ở thỏ*

249 April 11, 2017 0

Tác giả: Phan Lê Thanh Hương 

Năm: 2004

Số: 1

Trang: 66-70

Liên kết