Sự thay đổi các phức hợp xét nghiệm sinh hóa có giá trị trong chẩn đoán một số bệnh

191 August 31, 2017 0

Tác giả: Bạch Vọng Hải 

Tạp chí: Y học quân sự

Năm: 1991

Số: 4

Trang: 4-7

Liên kết