Suy giảm đáp ứng miễn dịch tế bào và biểu hiện PROTEIN P53 bất thường trong ung thư thưch quản-tâm vị:kết quả ban đầu trên 20 bệnh nhân

226 April 11, 2017 0

Tạp chí: Ngoại khoa

Năm: 2001

Số: 4

Trang: 22-27

Liên kết