Tác dụng bảo vệ gan và ức chế xơ gan của lá cây muồng trâu (cassia alata L.)

434 August 31, 2017 1

Tạp chí: Dược liệu

Năm: 2010

Số: 2

Trang: 93-98

Liên kết