Tác dụng chống viêm gan và ức chế xơ gan của thuốc hypatin bào chế từ lá cây ban tròn (hypericum patulum thunb. ex murray

559 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược liệu

Năm: 2010

Số: 4

Trang: 241-246

Liên kết