Tác dụng của dịch chiết Polyphenol chè xanh trên sự Peroxy hoá Lipid và xơ vữa động mạch ở thỏ uống Cholesterol

412 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2003

Số: 6

Trang: 50-57

Liên kết