Tách và xác định cấu trúc một số hợp chất từ nụ và hoa cây vối (Cleistocalyx operculates (Roxb) Merr., et Perry) ở Nghệ Anh

139 August 31, 2017 1

Tạp chí: Dược học

Năm: 2010

Số: 1 (405)

Trang: 44-46+29

Liên kết