Tạo đột biến điểm và nghiên cứu các chức năng phân tử kết dính màng tế bào nội mạch(JAM-1)

398 April 11, 2017 0

Tác giả: Phạm Thiện Ngọc 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2003

Số: 2

Trang: 1-10

Liên kết