Thực trạng sức khỏe tâm thần trẻ em Việt Nam

283 August 31, 2017 0

Tác giả: Hoàng Cẩm Tú 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2003

Số: 4

Trang: 35-39

Tỷ lệ tổn thương sức khoẻ tâm thần (SKTT) tăng cao, ngày càng làm thay đổi mô hình bệnh tật của trẻ em Việt Nam. Các rối loạn liên quan đến SKTT nổi cộm là ở tuổi vị thành niên chủ yếu là rối loạn hành vi chống đối (> 10%), trầm cảm lo âu (15-20%) và nẩy sinh các vấn đề nghiện hút, nhiễm HIV/AIDS. Mà các yếu tố ảnh hưởng gồm: Nhân tố sinh học (10 - 20%), môi trường (gia đình, trường học, xã hội). Vì vậy cần xây dựng chương trình chăm sóc SKTT cho trẻ em ở cộng đồng, tập trung ở trường học, tạo mối quan hệ mật thiết và chặt chẽ giữa gia đình - trường học. Đẩy mạnh công tác tư vấn SKTT. Đào tạo đội ngũ liên ngành trong chăm sóc SKTT cho trẻ em.
Liên kết