Tình hình nối bàn tay, ngón tay đứt rời bằng kỹ thuật vi phẫu tại Bệnh viện Việt Đức từ 2005 đến 2007

288 April 11, 2017 1

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2007

Số: 2

Trang: 108-110

Liên kết