Tổng quan các nghiên cứu về thành phần hóa học và tác dụng sinh học của cây khổ sâm cho lá

137 August 31, 2017 3

Tạp chí: Dược liệu

Năm: 2011

Số: 1 + 2

Trang: 9-19

Liên kết