Trạng thái thiếu năng lượng trường diễn và những yếu tố ảnh hưởng tới sức khoẻ của nữ nông dân tuổi sinh đẻ

181 August 31, 2017 0

Năm: 1997

Số: 2

Trang: tr.:17-23

Nghiên cứu 1856 phụ nữ (PN) tuổi sinh đẻ (15 - 49) và các con của họ (trẻ dưới 5 tuổi) tại 2 xã Phú Lương và Trừng Xá huyện Gia Lương, Tỉnh Hà Bắc. Kết quả thấy tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn (CED) ở PN nông thôn tuổi sinh đẻ là 37%, trong đó có 6% bị CED độ III. Có nhiều yếu tố kết hợp làm ảnh hưởng tới sức khỏe của PN: công việc lao động vất vả, thời gian làm việc nhiều, thời gian nghỉ ngơi ít, ăn uống thiếu thốn, năng lượng ăn vào thấp hơn mức năng lượng tiêu hao và sinh đẻ nhiều lần. Có mối liên quan giữa tình trạng dinh dưỡng của người mẹ với tỷ lệ suy dinh dưỡng của con. Những người mẹ bị thiếu năng lượng trường diễn thì con bị suy dinh dưỡng nhiều hơn con của các bà mẹ bình thường.
Liên kết