Trị số độ quánh huyết thanh ở người Việt Nam bình thường

386 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2001

Số: 8

Trang: 56-58

Xác định độ quánh huyết thanh (ĐQHT) góp phần chẩn đoán một số bệnh lý về máu, tim mạch và nội khoa. Nghiên cứu 303 người khỏe mạnh tuổi từ 18-81 khu vực Hà Nội. Tiến hành lấy máu, chắt huyết thanh và đo ĐQHT tại khoa Hô hấp-Tim mạch do một nhóm kỹ thuật làm. Kết quả xử lý bằng thuật toán thống kê. Kết quả thấy ĐQHT ở người bình thường = 1,98+/-0,47(1,52-2,45). ĐQHT giữa nam và nữ không có sự khác biệt rõ ràng. ĐQHT có xu hướng tăng dần theo tuổi.
Liên kết