Ứng dụng kỹ thuật NAT để phát hiện sớm HIV, HBV, HCV ở người cho máu

158 August 31, 2017 3

Năm: 2008

Số trang: 83 tr.

Nghiên cứu 9.392 mẫu huyết tương NCM thu gom tại Viện Huyết học – Truyền máu trung ương, thời gian từ 08/01/2007-07/05/2007. Các mẫu này được xét nghiệm bằng ELISA có kết quả âm tính với 3 loại virut HIV, HBV, HCV nhằm: Nghiên cứu hiệu quả sử dụng kỹ thuật NAT trong nâng cao tính an toàn sinh học của các chế phẩm máu; Xây dưng labo sinh học phân tử (SHPT) thực hiện được các kỹ thuật SHPT. Kết quả: Trong 9.392 mẫu huyết tương được sàng lọc âm tính phát hiện 1 trường hợp nhiễm virut HCV. Kỹ thuật NAT có thể phát hiện được trường hợp HCV (+) thậm chí < 500 copies/ml. Đã triển khai kỹ thuật NAT và nhiều kỹ thuật SHPT khác để phục vụ cho chẩn đoán và điều trị. Đã đào tạo các cán bộ có trình độ chuyên môn thực hiện các kỹ thuật SHPT.
Liên kết