Vai trò cộng hưởng từ trong đánh giá mảnh ghép tái tạo dây chằng chéo trước sau phẫu thuật nội soi khớp gối. Nhân 5 trường hợp

173 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2009

Số: 2

Trang: 174-177

Liên kết