Vai trò của Procalcitonin trong chẩn đoán phân biệt tình trạng nhiễm khuẩn ở bệnh nhân Lupus ban đỏ hệ thống

58 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2011

Số: 3

Trang: 121-126

Liên kết