Về 10 trường hợp đa u tuỷ được điều trị bằng phác đồ VMCP tại trung tâm truyền máu và huyết học Tp.Hồ Chí Minh

136 April 11, 2017 0

Tác giả: Trần Quốc Tuấn 

Năm: 1996

Số: 10

Trang: 18-22

Liên kết