Vi khuẩn gây viêm phổi sơ sinh và sự nhạy cảm với khánh sinh

429 April 11, 2017 1

Tác giả: Khu Thị Khánh Dung 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2003

Số: 8

Trang: 31-33

Liên kết