Xác định tỷ lệ Alpha Feoprotein ái lực với Lectin (AFP-L3) ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan

362 April 11, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 1998

Số: 3

Trang: 17-22

Liên kết