Xác định tỷ lệ Alpha Fetoprotein ái lực với Lectin (AEP-L3) ở bệnh nhân ung thư tế bào gan

340 April 11, 2017 0

Tạp chí: Nội khoa

Năm: 1998

Số: 1

Trang: 17-22

Liên kết