Xác định tỷ lệ mắc bệnh da nghề nghiệp ở một số nhà máy xí nghiệp Hà Nội

56 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2004

Số: 8

Trang: 23-27

Kết quả khám 4372 công nhân thuộc 4 nhà máy, công ty thuộc địa bàn Hà Nội: nhà máy sơn Hà Nội (NMSHN), nhà máy cao su Sao Vàng (NMCSSV), nhà máy pin Văn Điển, công ty dệt Hà Nội cho thấy: tỷ lệ bệnh da có liên quan đến nghề nghiệp là 11,39%, cao nhất ở NMSHN chiếm 20,39%, thấp nhất là NMCSSV chiếm 4,99%. Vị trí hay gặp nhất ở phần hở là: mặt 19,77%-45,33%; chân 16,00%-36,97%; tay 18,49%-27,76%. Tuổi nghề hay gặp cao nhất từ 11-25 năm. Đa số BN có liên quan đến nghề nghiệp có cơ địa dị ứng là 98%.
Liên kết