Cấp cứu hồi sức (134)

Bản ghi
Tiêu đề
Tác giả
Năm

Bàn về chỉ định mở khí quản

153 views August 31, 2017 0

Bất động và cố định

143 views August 31, 2017 0

Bỏng điện (73 ca)

146 views August 31, 2017 0

Cấp cứu khái huyết

156 views August 31, 2017 0

Choáng trong sản khoa

142 views August 31, 2017 0

Bản ghi
Liên kết