Hướng dẫn tra cứu Tài liệu y học


I.TÀI KHOẢN
1. Tạo tài khoản:

Bước 1: Trên thanh Menu click chọn ‘Đăng ký’Bước 2 : Nhập thông tin đăng ký
 • Họ tên.
 • Số điện thoại.
 • Tên tài khoản (độc giả nhập email cá nhân của mình và sử dụng làm tài khoản đăng nhập).
 • Đơn vị công tác (nếu có)
 • Mật khẩu (Mật khẩu phải từ 6 ký tự trở lên)
 • Nhập lại mật khẩu
(Nếu hệ thống báo địa chỉ email đã tồn tại trong hệ thống có nghĩa là email đã bị trùng, vui lòng chọn email khác để đăng ký)Bước 3: Click chọn nút  để hoàn tất đăng ký
Bước 4: Kích hoạt tài khoản
Sau khi đăng ký, độc giả mở email cá nhân dùng đăng ký tài khoản lienthuvien.yte.gov.vn để kích hoạt tài khoản của mình. Lưu ý kiểm tra mục Thư rác (Spam) trong trường hợp không nhận được email từ lienthuvien.yte.gov.vn
 

 

2. Quên mật khẩu

Trường hợp quên mật khẩu đăng nhập, bạn thực hiện các bước sau:
Bước 1: Click chọn


 
Bước 2: Nhập thông tin email cá nhân dùng đăng ký tài khoản tailieu.yte.gov.vn và click chọn  .
 


 
Bước 3: Kiểm tra mail đã đăng ký sử dụng và Click vào đường link xác nhận.


 
Bước 4: Đặt lại mật khẩu mới
 • Nhập mật khẩu mới (tối thiều 6 ký tự)
 • Nhập lại mật khẩu mới (đảm bảo trùng các ký tự đã nhập)
 • Bấm chọn  để hoàn thành thao tác.

3. Đổi mật khẩu

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống
Bước 2: Độc giả trỏ vào Tài khoản và chọn ‘Đổi mật khẩu’


Bước 3: Nhập các thông tin
 • Mật khẩu hiện tại
 • Nhập mật khẩu mới (tối thiều 6 ký tự)
 • Nhập lại mật khẩu mới (đảm bảo trùng các ký tự đã nhập)
 • Click chọn  để hoàn tất.

 

4. Sửa thông tin tài khoản

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống
Bước 2: Độc giả trỏ vào Tài khoản và chọn ‘Thông tin tài khoản’


Bước 3: Sửa các thông tin cần thay đổi
 • Họ & tên.
 • Số điện thoại.
 • Tên tài khoản (Không cho phép thay đổi)
 • Đơn vị công tác
 • Click chọn  để hoàn tất.


II. TRA CỨU 
 • Độc giả nhập thông tin tìm kiếm tài liệu vào ô tìm kiếm.

 • Chọn tất cả hoặc theo từng loại tài liệu.
 

 
 • Click chọn “Tìm” để hoàn tất thao tác.
 • Hệ thống sẽ trả kết quả trên giao diện màn hình.


 
 • Trên giao diện màn hình kết quả tìm kiếm độc giả có thể sử dụng các tùy biến sau:
 • Lọc theo tiêu đề.
 • Lọc theo tác giả.
 • Lọc theo năm.
 • Sắp xếp theo thứ tự.
 • Lựa chọn số lượng bản ghi hiển thị.
 • Chuyển trang.
III. GỬI YÊU CẦU CUNG CẤP TÀI LIỆU
 • Độc giả  sử dụng tài khoản đã đăng ký để đăng nhập vào hệ thống.
 • Lựa chọn tài liệu:
  1. Chọn trên danh mục tài liệu
  2. Sử dụng chức năng tra cứu để lựa chọn tài liệu
 • Mở xem chi tiết tài liệu
 • Chọn nút chức năng ‘Yêu cầu tài liệu’


 
 • Hệ thống sẽ trả tự động đưa tài liệu độc giả yêu cầu của độc giả vào giỏ hàng.
 • Bấm chọn chức năng giỏ hàng  để xem lại các tài liệu đã chọn.
 • Nhập ghi chú (nếu có)
 • Bấm nút chức năng  để hoàn tất thao tác.
 
 
 

 
 
Liên kết