10 năm hỗ trợ tuyến dưới mổ đục thể thuỷ tinh

290 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1983

Số: 5

Trang: 1-3

Để giải quyết nhanh số bệnh nhân bị mù do đục thể thủy tinh (TTT) tại Nghệ An, Viện Mắt đã hỗ trợ cho Trạm Mắt Nghệ An phối hợp với Y tế huyện Quỳnh Lưu tổ chức mổ đục TTT ngay tại bệnh viện huyện. Các tác giả đã giới thiệu mổ thí điểm ở Bệnh viện huyện Quỳnh Lưu, đưa ra nhận xét về kết quả mổ đục TTT 2.306 trường hợp trong 10 năm tại tuyến huyện, các bài học kinh nghiệm của 10 năm hỗ trợ tuyến dưới mổ đục TTT. Vấn đề còn tồn tại là: Trạm Mắt và Khoa Mắt chưa có kế hoạch bồi dưỡng cán bộ chuyên khoa, trang thiết bị còn thiếu, và chưa đẩy mạnh công tác vệ sinh phòng bệnh.
Liên kết