1,3 - Dihydroxy, 4-Methyl ethyl ether anthraquinon-một anthranoid trong rễ cây nhó đông

159 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược liệu

Năm: 2004

Số: 6

Trang: 175-179

Đối tượng nghiên cứu là cao khô toàn phần thu được từ dịch chiết methanol rễ cây nhó đông thu hái ở xã Chiềng An thị xã Sơn La tỉnh Sơn La. Từ các phân đoạn 6 - 18 của sắc ký cột, chất hấp phụ là silica gel, hệ dung môi triển khai là cloroform: methanol (9/1), bằng sắc ký lớp mỏng điều chế thu được một chất ký hiệu là CP4. Các phân tích phổ UV, IR, MS, NMS, DEPT, HMQC và HMBC và phần mềm mô phỏng phổ cộng hưởng từ hạt nhân ACD/NMR đã cho biết CP4 là một anthranoid có tên gọi theo danh pháp IUPAC là 1,3 - dihydroxy, 4-methyl ethyl ether anthraquinon. Đây là một chất tự nhiên được phát hiện lần đầu tiên trong cây nhó đông.
Liên kết