2.3 diphosphoglycerat và sự glycosyl hóa protein trong hồng cầu bệnh nhân đái tháo đường

190 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2002

Số: 4

Trang: 46-50

Nghiên cứu 50 BN đái tháo đường (ĐTĐ) không phụ thuộc insulin, tuổi trung bình 59,8+/-4,35 và 31 người khỏe mạnh, tuổi trung bình 50,8+/-4,3 về nồng độ hemoglobin A1c (HbA1c), nồng độ 2.3 diphosphoglycerat (2.3 DPG) trong hồng cầu. Ở BN tỷ lệ HbA1c là 10,69+/-3,34% cao hơn một cách có ý nghĩa so với nhóm chứng; nồng độ 2,3.DPG là 2,06+/-0,34mmol/HC thấp hơn một cách có ý nghĩa so với nhóm chứng 2,93+/-0,19mmol/HC. Ở BN có sự tương quan tuyến tính thuận giữa nồng độ glucose và HbA1c với r=0,67 và tương quan tuyến tính nghịch giữa HbA1c và 2.3 DPG với r=-0,55.
Liên kết