27 trường hợp gãy xương đùi và xương chày xử trí bằng khung liên kết

98 August 31, 2017 0

Tác giả: Bùi Lê Cường 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1995

Số: 4

Trang: 31-32

Mục đích: báo cáo tóm tắt các tư liệu, giới thiệu khung liên kết và các ý kiến nhận xét bàn luận. Phương pháp: kéo chỉnh trên bàn chỉnh hình hoặc kéo bằng tay trước rồi xuyên đinh, không mổ: 19 bệnh nhân (BN), sau đó dựa vào phim để vặn chỉnh bổ sung. Kỹ thuật xuyên đinh và lắp khung cố định ngoài liên kết: 4 tầng đinh xuyên chéo chữ X nhưng ở 2 bình diện chênh nhau 3-3,5cm nên 4 đinh tạo được 4 tầng đinh. Đinh lắp với 4 cọc ép và hai vòng liên kết tạo thành khung liên kết cân đối vững chắc. ở một số trường hợp gãy gần khớp, xuyên thêm đinh thứ 5 tạo được 5 tầng đinh cho chắc thêm. Sau đó lắp cọc ép.
Liên kết