5 năm điều trị di chứng bỏng và phẫu thuật tạo hình tại Viện Bỏng Quốc gia (Từ 1/1991 đến 12/1995)

198 August 31, 2017 0

Tác giả: Đặng Tất Hùng 

Tạp chí: Thông tin Bỏng

Năm: 1996

Số: 3

Trang: 9-14

Liên kết