5 năm ghép tuỷ xương (1995-2000)

278 August 31, 2017 0

Tác giả: Trần Văn Bé 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2000

Số: 6-7

Trang: 20-34

Nghiên cứu nhìn lại sau 5 năm ứng dụng phương pháp ghép tủy xương là phương pháp tiên tiến nhất hiện nay trên thế giới vào điều kiện nước ta. Dị ghép tủy xương: Tổng số bệnh nhân: 3, 1nam, 2 nữ. Phương pháp: lấy tủy xương người cho, ghép tủy xương, chăm sóc người nhận tủy: TD ăn uống, nước ra vào, theo dõi lâm sàng, TD huyết đồ, nước tiểu, ion đồ , sử dụng kháng sinh, chống mần, chống virus CMV và thuốc ức chế miễn dịch....Rviện sau 4-8 tuần, trung bình 6 tuần. Tự ghép tế bào gốc ngoại vi: chọn bệnh nhân, điều trị tấn công-củng cố trước ghép, huy động tế bào gốc, thu thập tế bào gốc, đếm ssố lượng tế bào gốc ghép, bảo quản tế bào gốc, ghép tự thân tế bào gốc, điều trị nâng đỡ.Kết quả bệnh nhân sống dài nhất sau tự ghép là 42 tháng và bệnh nhân mới hoàn thành tự ghép có 2 tháng. Nếu tính thời gian sốn khỏi bệnh trung bình thì AML: 27 tháng (10BN), ALL 30 tháng (2BN), 40 tháng (4BN). Kết luận: Đây là kết quả đáng khích lệ.
Liên kết