82 trường hợp dị vật đường thở bỏ qua tại khoa tai mũi họng bệnh viện Nhi ồng I trong 11 năm qua (1988-1998)

205 August 31, 2017 0

Tác giả: Nhan Trừng Sơn 

Năm: 1999

Số: 2

Trang: 67-68

Liên kết