Acid asiatic phân lập từ cây sắn thuyền (Syzygium resinosum Gagnep) và tác dụng của nó lên vi khuẩn Streptococcus mutans

279 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2007

Số: 7

Trang: 19-22+18

Nguyên liệu: lá cây sắn thuyền được thu hái vào tháng 6 năm 2005 tại vườn thuốc Đông y ở Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội. Từ dịch chiết cloroform của lá cây sắn thuyền, hợp chất acid asiatic đã được phân tách và xác định cấu trúc hoá học bằng các phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân và phổ khối lượng. Đây là lần đầu tiên hợp chất acid asiatic được phân tách từ cây sắn thuyền. Với nồng độ 0,015% acid asiatic giết chết 90% tổng số vi khuẩn S. mutans sau thời gian 15 phút, acid asiatic cũng ức chế sự sinh acid của S. mutans GS-5, gợi ý về tác dụng chống sâu răng của hợp chất này.
Liên kết