Adenocarcinomes tá tràng (Nhân hai trường hợp: bàn về chẩn đoán và điều trị)

167 August 31, 2017 1

Tạp chí: Ngoại khoa

Năm: 1995

Số: 2

Trang: 1-4

Nghiên cứu 2 trường hợp adenocarcinomes nguyên phát tá tràng được mổ tại Bệnh viện Việt Đức từ 1974-1994. Các bn đều nằm trong giai đoạn III tá tràng, đơn độc, không có u lành tính khác kèm theo, không gây hội chứng tắc ruột. Kết quả cho thấy: ung thư nguyên phát tá tràng là loại hiếm gặp trong số các ung thư ống tiêu hóa. Chẩn đoán sớm khó vì diễn biến thầm lặng, các triệu chứng không rõ ràng, không đặc hiệu. Trước 1 bn có biểu hiện đau bụng, nôn, buồn nôn, sút cân... mà không phát hiện thấy nguyên nhân nên tiến hành chụp lưu thông ruột non và soi tá tràng ống mềm. Cắt khối tá tuỵ là biện pháp có hy vọng nhiều nhất điều trị tiệt căn, đặc biệt đối với những trường hợp tổn thương còn khu trú.
Liên kết