Adenosine triphosphate (ATP) trong điều trị cắt cơ nhịp nhanh kịch phát trên thất ở trẻ em

144 August 31, 2017 0

Năm: 1995

Số: 1

Trang: 11-13+16

Mục đích: nghiên cứu về adenosine triphosphate (ATP) trong điều trị cắt cơ nhịp nhanh kịch phát trên thất (NNKPTT) ở trẻ em. Đối tượng: trẻ <15 tuổi nhập viện từ tháng 3/1993-6/1994 được chẩn đoán NNKPTT trên lâm sàng và điện tâm đồ. Phương pháp: điều trị ATP theo phác đồ điều trị cơn NNKPTT. Kết quả: 16/18 trẻ có thể cắt cơn NNKPTT khi dùng ATP. ATP sẽ giải quyết 60% số trường hợp NNKPTT do cơ chế vào lại ở nút nhĩ thất, một số NNKPTT theo cơ chế vòng vào lại có tham gia của đường dẫn truyền phụ và dùng để chẩn đoán NNKPTT và nhịp nhanh thất. ATP thải trừ nhanh nên không gây tác dụng phụ kéo dài.
Liên kết