Alfred Nobel và giải thưởng Nobel

149 August 31, 2017 0

Tác giả: Vũ Triệu An 

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2004

Số: 10

Trang: 15-18

Ngày nay, tuy có nhiều giải thưởng khoa học, song giải thưởng Nobel vẫn được mọi người ngưỡng mộ vì có uy tín rất lớn. Giải thưởng Nobel nổi tiếng thế giới không phải vì số tiền thưởng lớn mà còn do cách tổ chức lựa chọn rất cẩn thận cũng như danh tiếng của người đã dành toàn bộ tài sản cá nhân để đặt giải thưởng. Alfred Nobel là một con người quốc tế thực sự, ông là một nhà sáng chế rất phong phú, ông có hơn 350 bằng đăng ký bản quyền ở các nước, và giải thưởng Nobel cũng mang tính chất quốc tế ngay từ lúc bắt đầu. Tổ chức Nobel với quy chế rõ ràng là một tổ chức tư nhân, độc lập, phi chính phủ, có trách nhiệm quản lý số vốn nhưng không tham gia vào việc người được thưởng. Việc chọn người này do những ủy ban Nobel riêng của từng lĩnh vực chọn. Những quy tắc nghiêm ngặt trong lựa chọn đã được quy định và cũng là mấu chốt để xác định tầm quan trọng của giải thưởng.
Liên kết