Alzheimer:cơ chế và nguyên tắc điều trị

158 August 31, 2017 0

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2004

Số: 11

Trang: 9-12

Trên thế giới có khoảng hơn 30 triệu người mắc Alzheimer. Bệnh tiến triển thầm lặng dẫn đến hủy hoại một trong những nét đặc trưng nhất của loài người đó là: lý trí, sự trừu tượng, ngôn ngữ và trí nhớ. Tuy vẫn còn chưa viết nhiều về cơ chế bệnh học cũng như phương pháp điều trị bệnh Alzheimer, nhưng những công trình nghiên cứu gần đây về bệnh Alzheimer đã đạt được nhiều tiến bộ trong cơ chế hóa sinh bệnh lý, gen học và mô hình nghiên cứu thực nghiệm trên động vật. Tiến bộ khoa học này cho phép đưa ra những giả thuyết và mô hình bệnh học làm cơ sở các nghiên cứu về thuốc và thử nghiệm lâm sàng, trong đó thuốc có khả năng biến đổi thể bệnh được chú ý quan tâm hơn.
Liên kết