Ám sợ và phức cảm Oedipe

197 August 31, 2017 1

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2000

Số: 3

Trang: 11-13

BN H., nam, 23 tuổi, mắc chứng ám sợ (phobia) kéo dài nhiều năm đồng thời xuất hiện mặc cảm kiểu Oedipe. Mặc cảm này ở tầm vô thức không được giải toả đã tạo ra mặc cảm tội lỗi nơi H. Qua tư vấn bằng phương pháp phân tâm (psychanalysis) và trị liệu nhận thức ứng xử với cá nhân H. và gia đình trong 3 buổi: với mẹ và H., một mình H., với cả bố mẹ và H. đã đạt được kết quả như mong muốn: H.tìm được việc làm, giải toả hoàn toàn những mặc cảm và ám sợ trước kia.
Liên kết