An ninh thực phẩm hộ gia đình và tình trạng dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi, tại xã Tam Cường, Phú Thọ, 12/1997

160 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 1998

Số: 4

Trang: 65-71

NC cắt ngang tại Tam Cường, Tam Thanh 1 tháng sau thu hoạch vụ mùa cho thấy có tới 69,0% hộ bị thiếu ăn trong năm, với số tháng trung bình thiéu ăn là 4,72+-5,39. Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD thiếu cân là 39,4%; còi cọc 36,4%; gày còm 5,8%. Tỷ lệ bà mẹ thiếu năng lượng trường diễn là 37,0%. Đã xác định được nguy cơ và liên quan giữa thiếu điều kiện tinh tế, chi phí cho ăn uống thấp, thiếu năng lượng trường diễn ở mẹ và viêm đường hô hấp với suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi.
Liên kết