An toàn sinh học tại phòng xét nghiệm

152 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Thanh Thủy 

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2008

Số: 9

Trang: 2-4

An toàn sinh học tại phòng xét nghiệm là việc thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu hoặc loại trừ các tác động có hại có thể phát sinh từ phòng xét nghiệm hoặc quá trình vận chuyển tác nhân gây bệnh đến người làm xét nghiệm, cộng đồng và môi trường. Hiện nay, việc thực hiện an toàn sinh học đang là một hoạt động cấp thiết cần được triển khai, giám sát và quản lý chặt chẽ song song với việc nâng cao chất lượng các phòng xét nghiệm, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh, nhất là các bệnh dịch nguy hiểm có nguy cơ lây lan cao trong cộng đồng như SARS, H5N1… Nhìn chung, các nghiên cứu trên thế giới và tại Việt Nam đều cho thấy nhân viên làm việc tại phòng xét nghiệm có khả năng mắc các bệnh truyền nhiễm cao hơn so với tỉ lệ mắc của cộng đồng, trong khi việc thực hiện an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm chưa được đầy đủ, các quy trình kỹ thuật chưa được áp dụng theo đúng tiêu chuẩn.
Liên kết